Materialer 2016

Innovative Economics

DM i nationaløkonomi er en fantastisk og inspirerende platform, hvor de studerende får indsigt i helt aktuelle økonomiske problemstillinger, formidlet af eksperter der brænder for samfundsøkonomi.

Frederik I. Pedersen, Chefanalytiker

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Her findes problemstillingen for DM i Nationaløkonomi 2016 samt materialer, der frit kan benyttes i forbindelse med deltagelse i konkurrencen. Nederst findes materialer, som underviserne kan benytte i en idégenereringsproces.

Hvordan løses én eller flere af

udfordringerne for den danske velfærdsstat?

Den offentlige sektor

Arbejdsmarkedet

Statsfinanserne

Oplæg videofilmet foran elever fra Handelsgymnasiet Knord

Oplæg fra CEPOS og fra DI

Oplæg fra MandagMorgen

Oplæg fra 3F

Artikler, analyser og rapporter om Danmarks velfærdssamfund

Materialer til anvendelse af underviserne i forbindelse med en idégenereringsproces.


Der kan frit redigeres i nedenstående PowerPoint - den kan anvendes som den er eller den kan ændres efter behov.

Det er intet krav at der laves en idégenereringsproces, men det anbefales at der indledes med en form for kreativ fase.


Brainstorm-hjælperen bør printes i A3 størrelse, så den passer bedst med størrelsen på en Post-it blok.

Copyright @ All Rights Reserved